Çatışma Yönetimi & İletişim Sanatı

‘Kendi iletişim tarzınız hakkında ne düşünüyorsunuz?’

Bu soru, iletişim kazaları yaşayanlara çokça sorduğum sorulardan biridir.

‘beni hiç anlamıyor’

‘ ben ne söylüyorum o ne anlıyor’

‘aslında onu demek istememiştim’ ….gibi iletişim krizlerini dönem dönem yaşamış ve hala yaşıyor olabiliriz.

Çatışma ve iletişememe problemleri yaşarken, yaşadığımız aksaklıkları gidermeye önce kendimi ifade etmekten başlamak gerektiğini düşünürüm.

Birisine ‘sen şunu şunu yapıyorsun ve bu yüzden oluyor’ dediğinizde, konunun çatışmaya gitmeme ihtimali yok! Yaşanan durum her ne olursa olsun, karşımızdaki kişinin aktörü olduğu bir durumda bile, problemi tarif ederken ‘ben dili’ kullanmak ve kendi düşüncelerimiz ve hatta duygularımızı dile getirmek, çatışma yönetiminin ve sağlıklı iletişimin olmazsa olmazı…

Çatışmaların hangi sebeple ortaya çıkıyor olursa olsun doğru ve işlevsel bir iletişimle çözülmesi mümkün…

Karşımızdakini duymak; empatik bir bakış açısı ile, karşımızdaki kişinin söylediklerini ve ihtiyacını duyabilmek çok önemlidir. Çatıştığım kişinin söylediklerinin ardındaki mantığı anlayabilmek ve daha sonrasında da anladığımı şey her ne ise teyit edebilmek, yanlış anlaşılmaların önünü kesebilir.

Aksi taktirde, kendi fikrimizi baz alarak aslında bazen karşımızdaki kişinin söylemediği ve düşünmediği bir konuyu çatışma konusu haline getirdiğimizi görmek içten bile değil…

Kendimi ifade etmek, bu çatışmaya konu olan durum hakkında rahatsızlıklarını ve ihtiyaçlarımı dile getirmek işin diğer önemli boyutu. Burada bazen metafor kullanmak işe yarayabilir.

Başlarken sorduğum soruya cevap verecek olursak, kullanılan dilin önemini tekrar vurgulamak isterim, çatışmaya çekildiğiniz noktada durup fark etmeyi ve daha sonrasında yine ‘ben dili’ ile iletişim kurup ihtiyacımızı, duygularımızı ve düşüncelerimizi dile getirmeye devam etmeyi unutmayalım.

Son olarak da işlevsel iletişimi sağlarken, birlikte çözüm bulmaya, karşılıklı olarak ne anladığımızı dile getirmeye ve ‘kazan-kazan’ ile sonuçlandıracak bir formül bulmaya çalışılması gerektiğini düşünüyorum.

Unutmayın, çatışmaların çok büyük kısmı, duyulmamış ve anlaşılmamış hissetmekten kaynaklanır…