Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

DANIŞMANLIK

Kurum çalışanlarının, yaşam kalitesi, motivasyon seviyesinin yükselerek iş yerindeki performansında artış sağlanması, tam potansiyel ile çalışmaları hedeflenmektedir.

Aynı zamanda stres yönetimi, öfke kontrolü, motivasyon artışı sağlanarak kurumsal başarı seviyeleri ve kurum içi sağlıklı iletişimin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Böylece kurum personellerinin çalıştıkları pozisyon itibarı ile iş veriminin artması ve kurum geneli insan kaynaklarında iyileşmenin sağlanması gerçekleşecektir. Bu hizmet belirlenen zaman diliminde ilgili kurumun bünyesinde ya da online olarak gerçekleştirilmektedir.